Logo, moja kravicka, image
Moja kravicka, facebook

Facebook

O nás

Obec Slatina nad Bebravou sa nachádza v Juhozápadnej časti Strážovskej hornatiny pri sútoku Bebravy a Trebichavského potoka.

Vznik PD sa datuje do roku 1960, kedy družstvo začalo hospodáriť na ploche 113 ha. V súčasnosti obhospodaruje plochu cca 750 ha, z čoho 170 ha tvorí orná pôda a 580 ha trvalé trávne porasty. Podhorské prostredie svojím zložením pôdy a unikátnymi vápencovými podložiami poskytuje ideálne podmienky práve pre dopestovanie dostatočného množstva objemových krmív pre našich 900 ks zvierat. Družstvo sa špecializuje na chov holstienského plemena so zameraním na produkciu mlieka. Denná produkcia predstavuje pri súčasnom stave 8-9 tis. l mlieka, z čoho časť spracovávame vo vlastnej prevádzke.

 

Myšlienka vybudovať mliekareň bola zrealizovaná koncom roka 2015. Na jar 2016 sme začali s výrobou mliečnych výrobkov

z vlastného mlieka, ktoré pochádza od kráv, ktoré nie sú kŕmené kukuričnou silážou, ako je u hovädzieho dobytka bežné, ale len trávou a senom s prídavkom obilnín a vitamínov. Kvalitatívne sa tak zaraďuje naše mlieko medzi to najlepšie mlieko na trhu. Mlieko neupravujeme odstreďovaním tuku,  čím si zachováva svoju plnú chuť a prirodzený obsah zdraviu prospešných látok.

V súčasnosti sa venujeme výrobe zrejúcich syrov s rôznou dobou zrenia, výrobe baleného, nehomogenizovaného, tepelne ošetreného mlieka a výrobe kyslomliečnych výrobkov, ktoré sa u našich zákazníkov tešia čoraz väčšej obľube.

Otváracia doba - Slatina nad Bebravou

 

UTOROK: 7:00 – 10:00 / 13:30 – 15:30

PIATOK: 7:00 – 10:00 / 13:30 – 15:30

SOBOTA:  7:00 – 11:00

Otváracia doba - Bánovce nad Bebravou

 

UTOROK - PIATOK: 7:00 – 12:00 / 12:30 – 16:00

SOBOTA:  7:00 – 11:00

Moja Kravička

 

Poľnohospodárske družstvo

Slatina nad Bebravou, 956 53

Miesto podnikania: Slatina n/B. 159

 

tel.: 038/766 32 63

mail: mliekaren@pdslatina.sk

Fakturačná adresa

 

Poľnohospodárske družstvo

Slatina nad Bebravou, 956 53

 

IČO: 00205672

DIČ: 2020416365

IČ DPH: SK2020416365

©2016 - 2019 MojaKravička.sk